Hélistop®: lekka, kompozytowa platforma lądowiskowa dla śmigłowców

Nasze rozwiązanie Hélistop®

Nasze rozwiązanie Hélistop® jest przeznaczone dla wszystkich klientów pragnących mieć do dyspozycji lekkąbezpieczną platformę lądowiskową dla śmigłowców.

Zastosowanie naszej technologii Hélistop® umożliwia tworzenie lądowisk dla helikopterów spełniających wymagania związane z konstrukcją budynków i warunkami środowiskowymi (budynki ze wspornikami zewnętrznymi lub bez, stromy teren, środowisko ziemnowodne lub piaszczyste…) oraz z kwestiami bezpieczeństwa (odporność ogniowa, odporność na korozję, odporność na wpływ warunków atmosferycznych). Nasze powierzchnie są antypoślizgowe.

 

Lekkość

Dzięki lekkości naszych specjalnych materiałów kompozytowych możliwe jest montowanie platform na istniejących budynkach ze wspornikami zewnętrznymi lub bez, tam, gdzie tradycyjne platformy byłyby zbyt ciężkie.

 

Trwałość

Odporność na węglowodory, promieniowanie UV, uderzenia i ekstremalne warunki pogodowe…

Brak korozji.

 

Żaroodporność

Odporność ogniowa, brak deformacji konstrukcji platformy, zachowanie szczelności.

 

Redukcja hałasu

Tłumienie związanego z użytkowaniem śmigłowców hałasu w budynkach, na których są montowane platformy.

 

Szybki montaż

Prefabrykowana platforma, preinstalowane wyposażenie wymagane przepisami.

 

Zgodność z przepisami

Zgodność z obowiązującymi przepisami (ITAC, ICAO).

Modułowość

Idealne dopasowanie do budowli nośnych, znaczny wysięg wsporników, odladzanie platformy.

 

Estetyka

Integracja z architekturą i środowiskiem.

 

Lekka, solidna i ekologiczna platforma lądowiskowa

Klientami TH Composites są biura projektówarchitekci pragnący tworzyć bezpieczne rozwiązania dla lądowisk helikopterów dostosowane do potrzeb ich użytkowników.
TH Composites może w ten sposób wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w instalacjach dla szpitali, kompleksów hotelowych i kompleksów przemysłowych, a także dla osób prywatnych.

TH Composites oferuje klientom skuteczne rozwiązania, które można optymalnie włączyć do projektów, upraszczając na przykład problemy związane z ciężarem konstrukcji i nie zaniedbując przy tym kwestii bezpieczeństwa platformy lądowiska dla śmigłowców.

Ponadto TH Composites dostarcza rozwiązania techniczneanalizy zawierające charakterystyki, ciężar, dane na temat zgodności oraz inne informacje, aby biura projektów i architekci mogli uwzględnić te parametry w projekcie ogólnym.
Na koniec, po dostarczeniu platformy, personel techniczny odpowiedzialny za konserwację jest szkolony przez TH Composites w celu zapewnienia optymalnego serwisowania i korzystania z produktu oraz umiejętności koniecznych do sprawdzania prawidłowości jego użytkowania.

TH Composites wspomaga architektów i biura projektowe, aby zapewnić im informacje techniczne niezbędne do realizacji lądowisk dla śmigłowców, począwszy od fazy projektowej przez audyt po konserwację zrealizowanej instalacji.

 

Zmiany

Modularność produktu i nasze duże doświadczenie we wdrożeniach naszego rozwiązanie Hélistop® pozwala nam planować szybkie wdrażanie rozwiązań związanych z lądowiskami dla śmigłowców:

kierunkiem rozwoju mogą być na przykład platformy dla dronów cywilnych (do transportu towarów lub ludzi).

 

Masz projekt? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dowolne informacje lub projekt platformy z materiałów kompozytowych.